martes, 11 de xuño de 2019

FALAR EN PÚBLICO

Un dos aprendizaxes máis importantes é falar en público, saber expresarse de xeito oral, comunicar información relevante... e sobre todo, ir perdendo a vergoña!
Para iso, moitas das actividades que realizamos na aula van acompañadas de comunicación e expresión oral (durante os proxectos, lectura en voz alta...). E como non a expresión de emocións, gustos, cualidades...
Pero non so saber expresarse é importante, tanto ou máis é saber escoitar, prestarlle atención á persoa que está a falar, escoitar en silencio, con boa postura, levantar a man para pedir a palabra...