luns, 14 de febreiro de 2022

DIANAS AUTOAVALIACIÓN

O traballo por proxectos inclúe diferentes tipos e modelos de avaliación. Entre eles están as dianas de autoavaliación que constan de varias preguntas que buscan a reflexión persoal sobre o traballo realizado. Esas preguntas van dende a atención prestada ás explicacións dos profesores, o traballo en equipo, a aprendizaxe de cousas novas...

A cada pregunta se a respostas é positiva coloréase a zona da diana correspondente e se a resposta é negativa non se colorea. Así faise visible para o alumnado a e realización do seu traballo e a evolución do mesmo. 

Insístese moito na importancia de ser sinceiros para unha mellor autoavaliación, realizar unha reflexión axeitada e comprometerse a mellorar na seguinte actividade.