mércores, 22 de decembro de 2021

PRODUTO FINAL

Ao terminar un proxecto, sempre se realiza o chamado " produto final" que é unha acción, actividade, material... que reflexa o traballado durante o tempo do proxecto e ademais búsase implicar ou abrilo ao resto da comunidades educativa.

No caso do nosos proxecto "Ciudadela", o produto final foi unha reflexión sobre a nosa seguridade na entrada e saída do colexio. Dita reflexión a plasmamos nunha carta, que nos axudou a escribir a titora, e que lle entregamos á AMPA, aos representantes de alumnos e á Dirección.