domingo, 16 de outubro de 2016

A aprendizaxe cooperativa

A metodoloxía que desenvolvemos susténtase sobre varios pilares fundamentais, e un deles é o da aprendizaxe cooperativa. 
A través do traballo en pequenos grupos os alumnos traballan xuntos e maximizan a súa propia aprendizaxe e a dos outros. Ademais, a través do traballo en grupo conseguen adoptar uns obxectivos comúns e obter resultados beneficiosos para todos. 

Co inicio do mes de outubro empezamos a sentarnos en grupo e a incorporar esta metodoloxía cooperativa progresivamente.